samochody po wypadku

 

Odszkodowania

Oferta Kancelarii Radcy Prawnego ANS z Kościana obejmuje dochodzenie odszkodowań i jest skierowana do wszystkich osób, które w celu uzyskania należnego odszkodowania chcą skorzystać z wiedzy i doświadczenia prawnika w dziedzinie ubezpieczeń.
Prowadzimy procesy cywilne, sprawy z zakresu odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu szkody doznanej na skutek:

 • wypadków komunikacyjnych,
 • innych wypadków losowych (poślizgnięcie na chodniku, na schodach, w supermarkecie etc.),
 • za zmarnowany urlop,
 • niewykonania/nienależytego wykonania umowy,
 • umów ubezpieczeń,
 • błędów lekarskich,
 • wypadków przy pracy: mobbingu, dyskryminacji,
 • innych zdarzeń powodujących uszkodzenie ciała/ rozstrój zdrowia,
 • naruszenia dóbr osobistych,
 • zniszczenia/uszkodzenia/kradzieży mienia,
 • innych zdarzeń.

Zajmujemy się także:

 • przygotowaniem kompleksowej dokumentacji sprawy, zgłoszenia roszczeń, wezwań, reklamacji,
 • windykacją należności,
 • występowaniem z odpowiednim wnioskiem lub pozwem,
 • wnioskami o interwencję do Rzecznika Finansowego,
 • reprezentowaniem Klienta w postępowaniu przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.

 

Wsparcie na każdym etapie dochodzenia roszczeń

W naszej kancelarii specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Udzielamy wsparcia osobom, które nie uzyskały należnego odszkodowania bądź zadośćuczynienia. Mogą Państwo liczyć na naszą pomoc na każdym etapie postępowania.
Dokładamy wszelkich starań, aby wygrywać Państwa sprawy na etapie przedsądowym. Jeśli nie ma takiej możliwości, wówczas udzielamy wsparcia przy gromadzeniu dowodów i tym samym jesteśmy gotowi, aby reprezentować naszych Klientów przed sądem.